Privacystatement

Privacystatement

Dit is de privacyverklaring van RAAK! inzake de Website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door RAAK! door middel van het aanbieden van gepersonaliseerde content en de verwerkingen via de Website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
RAAK! respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website. RAAK! draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u middels de Website verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van RAAK!. U dient zich ervan bewust te zijn dat RAAK! niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de Website bereikbaar zijn. RAAK! raadt u aan bij het via de Website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de Website bent als de URL is gewijzigd.
Indien u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief door middel van het verstrekken van uw e-mailadres, kunnen deze gegevens door RAAK! worden gebruikt om u te informeren over relevante golf-content. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door RAAK!. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en RAAK!.
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.
RAAK! bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

11 maart 2016

  • Paginadatum 6 april 2016