Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting GOLF RAAK!

(hierna te noemen: ‘RAAK!’)

1. Het doel van RAAK! is het enthousiasmeren van kinderen tot en met 12 jaar oud voor de golfsport.

2. RAAK! tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door het jaarlijks organiseren van golf-gerelateerde activiteiten tijdens grootschalige sport- en schoolevenementen, alsmede het aanbieden van voordeel voor iedereen die golfvriendje is van RAAK! en in het bezit is van een RAAK-clubpas. 

3. Natuurlijke jeugdige personen tot en met de leeftijd van 12 jaar kunnen zich aanmelden als vriendje van RAAK!.

4. Aanmelden als golfvriendje van RAAK! is gratis. Na aanmelding ontvangt het kind een persoonlijke RAAK!-clubpas, ookwel RAAK!-gelukspas waarmee diverse voordelen worden gegeven en winacties worden georganiseerd. Met de RAAK!-clubpas kan het kind tevens terecht bij golfbanen die de filosofie van RAAK! ondersteunen. Golfclubs en -banen bedenken voor RAAK!-kinderen, die verder kennis willen maken met het golfen, een aanzienlijk en aantrekkelijk aanbod. Dit is inzichtelijk op de website van golfraak.nl.

5. De ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s) van de kinderen zijn zich ervan bewust dat RAAK! (dan wel derden in opdracht van RAAK!) foto’s en video’s kan maken tijdens door haar georganiseerde evenementen. Deze foto’s en/of video’s zullen te allen tijde deugdelijk en met inachtneming van de huidige normen en waarden worden gemaakt. De ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s) geven hierbij aan RAAK! toestemming om deze foto’s en video’s middels haar website dan wel social media te publiceren ter promotie van RAAK!

6. Evenementen welke door RAAK! of haar deelnemende golfbanen en -clubs worden georganiseerd kunnen worden gewijzigd, verplaatst dan wel geannuleerd. 

7. Win acties die worden georganiseerd door TEAM RAAK! zijn erop gericht om de RAAK!-community te onderhouden en kinderen (en hun ouders) hier onderdeel van te laten voelen. Meedoen aan de acties heeft als resultaat dat het e-mailadres is ingeschreven voor de nieuwsbrief. Hiervoor kan op ieder moment worden afgemeld.

  • Paginadatum 3 maart 2017